Oppdrag: Å oppdage skriften

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.


I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Observer barnas interesse for skriving og noter ned noen tanker om hva som gjør skrivingen meningsfull for barna. Husk at barn begynner å interessere seg for skrift tidlig, og dette oppdraget skal omfatte alle barn – ikke bare de eldste barna i gruppa.
     
  • Legg til rette for aktiviteter der barn uttrykker seg skriftlig minst fire ganger. Snakk sammen med barna om skriving.
     
  • Hvordan kan du bruke barnas interesser for å motivere alle barna til videre skriveaktiviteter?