Banner med eiere og ledelse

Eiere og ledelse

Språkløyper.no inneholder kompetanseutviklingspakker som skal brukes i profesjonelle læringsfellesskap i barnehager og skoler over tid, og er gratis å bruke. De består av fagstoff, spørsmål og oppdrag, og kan brukes på selvstendig basis. De som skal lede arbeidet anbefales å lese Bruk av pakken og andre forklarende tekster.

Oversikt over ressuser for barnehage og skole:

 

Er Språkløyper noe for PP-tjenesten?

PP- tjenesten skal være en sentral samarbeidspartner for barnehage og skole innen systemarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Språkløyper i vaksenopplæringa

Sjølv om Språkløyper er laga for barnehage, grunnskole og vidaregåande skole, er det mykje som kan brukast i felles utviklingsarbeid i vaksenopplæringa. Ein del av pakkane kan brukast slik dei er, og nokre andre må tilpassast dersom dei skal brukast til kollektivt utviklingsarbeid på arbeidsplassen. Leiargruppa/ressurspersonar må gjere eit arbeid både med val av kva pakkar som skal gjennomførast, og eventuelt gjere tilpassingar.

Hvordan drive Språkløyper bra?

 • Det handler om å skape motivasjon
  I artikkelen får du vite mer om hvordan de lokale lederne har motivert personalet og klart å opprettholde motivasjonen over tid.
   
 • Verdien av erfaringsdeling
  I denne artikkelen om å lykkes med Språkløyper får vi vite mer hva erfaringsdeling har å si for arbeidet med kompetanseutvikling.
   
 • De gode aha-opplevelsene
  I artikkelen avslører brukere hva som har overrasket dem positivt gjennom tiden med denne type kompetanseutvikling.