Film: Å oppdage skriften

Hvorfor skal barn utforske skriving i barnehagen? Hva tenker du er forskjellen på barneskrift og voksenskrift? Og hvilken rolle skal barnehageansatte ha i barnas møte med skriftspråket?

Gjennom bildefortellingen Å oppdage skriften går Iris Hansson Myran fra Skrivesenteret nærmere inn på disse spørsmålene.