Mosaikk som danner snakkeboble med ordet "YES"
Ikon - Blyant og bok med spørsmålstegn på

Fagspesifikk lesing og skriving i yrkesfag

Lesing og skriving er sentralt i de fleste fag. Men tilnærmingen til lesing og skriving kan være forskjellig fra fag til fag. Disse ressursene gir forslag til tilnærminger til lesing og skriving i yrkesfag.