Bokstaver satt sammen som en slags fabeldyr

Barnehage

Sprakloyper.no består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap. Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid.

Det faglige innholdet er forskningsbasert, og er utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret, i samarbeid med ulike kompetansemiljøer ved en rekke universiteter og høyskoler, samt mange barnehager og skoler. Til faginnholdet er det laget diskusjonsoppgaver og forslag til utprøvinger i praksis.

Til hver ressurs finnes det en detaljert instruksjon om hvordan arbeidet kan gjennomføres – «Bruk av pakken»