Scrabblebokstaver som står i stativ
Ikon - to hoder der det går piler fra det ene til det andre, og tilbake

Oppstart av arbeid med Språkløyper

Introduksjon til Språkløyper for barnetrinnet. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse for hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken er det også avsatt tid til å evaluere eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa, for så å velge utviklingsområder.