Wordfeud-brett
Ikon med play-knapp

Elever med stort læringspotensial

Kompetanseutviklingspakke for ungdomstrinnet der det fokuseres på ulike utfordringer lærere står overfor i undervisningen, der de ekstra utfordringene kan knyttes til faktorer som stort og uutnyttet potensiale hos enkeltelever. Ressursene gir verktøy til å møte denne tematikken på en konstruktiv måte.