IGP-arbeid: Å oppdage skriften

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Å oppdage skriften.

Styrer skriver ned alle momentene som personalet deler i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i analyse av egen praksis i økt 10 i kompetanseutviklingspakken Språkhverdag.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg tre moment fra bildefortellingen Å oppdage skriften som du synes er viktige.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Del momentene med hverandre og bli enige om de tre momentene dere som gruppe synes er viktigst.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.