Oppdrag: Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle

Her er oppdraget som dere skal øve på frem til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget.
 I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

  • Deltakelse i lek fremmer barns språkutvikling. Ta utgangspunkt i en barnegruppe. Legg til rette for språklig deltakelse for alle i minst fire barnestyrte lekesituasjoner.
     
  • Notér ned hvilke nøkler du brukte for å inkludere alle barna i lek, og hvilke du hadde best erfaring med?
     

Ta med konkrete eksempler til erfaringsutveksling i neste samling.