Erfaringsutveksling: Å oppdage skriften

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten Å oppdage skriften.

I oppdraget skulle dere observere barnas interesse for skriving og legge til rette for aktiviteter der barn uttrykker seg skriftlig.

  • Del konkrete eksempler på barnas interesse for skriving og hvordan dere kan motivere alle barna til videre skriveaktiviteter.