Design og håndverk-foto

Lesing og skriving i design og håndverk

Håndverksfagene har en sterk tradisjon for muntlig overføring av kunnskaper og ferdigheter fra mester til lærling. Lesing og skriving har ikke hatt samme posisjon i håndverksfagene, men i dag ser vi at den teknologiske utviklingen i samfunnet øker kravene til gode lese- og skriveferdigheter.

Målet for pakken er å formidle kunnskaper om hvordan lærere i design og håndverk kan arbeide med lesing og skriving på fagrelevante måter for å styrke elevenes språkkompetanse. Hvilke tekster er sentrale i programområdet og hvordan kan faglærere arbeide for å styrke elevenes ferdigheter i lesing og skriving? Lesing handler om å skape mening fra ulike typer tekster, ikke bare skriftlige, men også muntlige og multimodale. Videre handler lesing i design og håndverk om å lese og tolke tegn og symboler. Vi vil vise praksiseksempler fra klasserommet. Videre vil vi komme inn på hvordan lærere kan arbeide for å styrke elevenes begrepsforståelse både muntlig, skriftlig og i praktisk arbeid.

Sentrale spørsmål

  • Hvorfor er lesing og skriving viktige ferdigheter i design og håndverk?
  • Hva særpreger lesing som grunnleggende ferdighet i design og håndverk?
  • På hvilke måter kan vi bidra til at elevene styrker leseferdighetene i fag?
  • Hvordan kan vi utvikle elevenes begrepsforståelse?
  • Hva kjennetegner skriving som grunnleggende ferdighet i design og håndverk?
  • På hvilke måter kan vi utvikle elevenes skriveferdigheter i fag?

 

Faglig ansvarlig for pakken: Ingeborg M. Berge (Lesesenteret). Faglige bidragsytere: Marte Henriksen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Inger Gilje Sporaland (Vågen videregående skole) og Linn Maria Magerøy-Grande (Skrivesenteret).

En del av FYR

Image
fyr logo

Arbeid med ord og begreper

I denne økten vil vi se nærmere på hvor viktig ord og begreper er for den faglige utviklingen for elevene og hvordan lærere i samarbeid, gjennom praktiske oppgaver, kan støtte elevenes begrepsutvikling.

72 min