Illustrasjonsbilde_yrkesfagfilm

Lesestrategier i yrkesfag

I dag er lesing viktig i alle yrker. Hvordan kan yrkesfaglæreren gi god opplæring i lesestrategier som trener elevene til selv å ta seg fram i tekster i faget?

I yrkesfagene må en kunne søke i lovtekster, forstå manualer, fylle ut skjema og lese meldinger. Med utgangspunkt i filmen Fra paragraf til praksis – om å lese HMS-tekster i yrkesfag vil vi se nærmere på hva som kjennetegner lesestrategier og gi konkrete eksempler på lesestrategier. Denne ressursen vil også belyse hvordan læreren kan støtte elevene i å utvikle seg som strategiske lesere.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er lesestrategier og hvorfor er det viktig i yrkesfag?  
  • Hva kjennetegner de ulike fasene i god strategiopplæring? 
  • Hva vil det si at lærer modellerer lesestrategier og hvorfor er modellering viktig? 

Det faglige innholdet er laget av: Ingeborg Margrete Berge, Kristine Gilje Skjæveland og Margunn Mossige, Lesesenteret, i samarbeid med Maskinentreprenørenes Forbund. Takk til lærerne Espen Ånerud, Skedsmo videregående skole og Torgeir Skretting, Øksnevad videregående skole.

En del av FYR.

Image
fyr logo