Mann med skjegg, rutete skjorte og sort t-skjorte sitter på et kateter foran en tavle. Han har et ark i hånden. Ved siden av ham er det en pc.

Planleggingsdag med Lesesenteret

Velkommen til planleggingsdag med Lesesenteret! Vi har laget tre økter som er laget spesielt til bruk på planleggingsdagen: Undervisningsplanleggeren DigUp, fagspesifikk lek på småskolen, og om hvordan du kan jobbe med muntlighet i tekstsamtaler på mellomtrinnet.

Økta om DigUp passer for hele grunnskolen, økta om fagspesifikk lek passer for småskolen, og økta om muntlighet er i hovedsak tiltenkt mellomtrinnet og ungdomstrinnet, men har perspektiver som fint kan overføres til lavere klassetrinn. 

Et forslag til hvordan dere kan legge opp dagen, er derfor å starte i plenum med DigUp, og at småskolen så jobber med økta om fagspesifikk lek, mens mellomtrinnet og ungdomstrinnet jobber med økta om muntlighet.

Program:

DigUp: Presentasjon og innføring i den helt nye undervisningsplanleggeren DigUp! DigUp er utviklet av forskere og fagpersoner ved Lesesenteret, i samarbeid med lærere i Jærskulen og programutviklere i Grensesnitt. NB: For at dere skal få tilgang til planleggeren, må DIgUp aktiveres i Feides kundeportal. Les mer om DigUp og hvordan dere får tilgang her.

Fagspesifikk lek: Mange savner mer lek i undervisningen på småskolen. Denne økta handler om hvilke muligheter for lek som finnes i fagene, og som kan gjennomføres i samsvar med skolens rammer og betingelser.

Muntlighet - utnytt potensialet i klasseromssamtalene: Muntlighet er blitt kalt den "glemte" grunnleggende ferdigheten. Med utgangspunkt i fersk, norsk forskning, viser denne økta hvordan lærere kan tenke om klasseromssamtaler og sin egen rolle i samtalene, for å skape et muntlig miljø som kan skape engasjement og læring hos elevene.