IGP-arbeid: Hverdagssamtalen

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Hverdagssamtalen.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i analyse av egen praksis i økt 10 i kompetanseutviklingspakken Språkhverdag.

 • Individuelt (5 min.):
  Hvordan kan vi utvikle en samtalepraksis der vi stiller åpne spørsmål altså spørsmål som ikke har et fasitsvar og som åpner for undring som inviterer barn til å snakke og dele erfaringer og tanker? Velg tre moment fra fagteksten Hverdagssamtalen som kan bidra til å utvikle en slik samtalepraksis.
   
 • Refleksjon i gruppe (15 min.):
  Del momentene med hverandre og bli enige om de tre momentene dere som gruppe synes er viktigst.
   
 • Gjennomgang i plenum (10 min.):
  Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.
Image
Knapp med teksten "Neste økt"