Erfaringsutveksling: Språklig variasjon i hverdagen

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økta Språklig variasjon i hverdagen.

I oppdraget skulle dere samtale med barn om forskjeller i språket, og bruke samtalene som grunnlag for egne refleksjoner.

Del eksempler fra samtalene dere har hatt med barna om forskjeller i språket.

  • Hvordan kan slike samtaler bidra til å styrke barnas bevissthet om språk og språklig variasjon?