Erfaringsutveksling: Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra økten Barns deltakelse i lek og den voksnes rolle.

I oppdraget skulle dere legge til rette for språklig deltakelse for alle i barnestyrte lekesituasjoner.

  • Del konkrete eksempler på gode nøkler for å inkludere alle barna i lek.