IGP: Språk og deltakelse i lek

Her får dere bruke refleksjon som arbeidsmåte rundt temaet Språk og deltakelse i lek.

Styrer skriver ned alle momentene som deles av personalet i plenum. Styrer tar vare på momentene, som skal brukes i analyse av egen praksis i økt 10 i kompetanseutviklingspakken Språkhverdag.

  • Individuelt (5 min.):
    Velg tre moment fra fagfilmen Språk og deltakelse i lek som du synes er viktige eller overraskende.

 

  • Refleksjon i gruppe (15 min.):
    Del momentene med hverandre og bli enige om de tre momentene dere som gruppe synes er viktigst eller mest overraskende.

 

  • Gjennomgang i plenum (10 min.):
    Hver gruppe legger frem sine tre moment i plenum.