Erfaringsutveksling: Leselogg

Bruk 10 minutter på å dele erfaringer knyttet til oppdraget fra sist tema.

  • Hvilke opplevelser med leseloggen gjorde inntrykk på deg?
  • Ble alle barna i lesegruppen engasjert av bokvalget og de ulike måtene å lese på? Hvorfor/hvorfor ikke?