Å være flerspråklig

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis? Gjennom denne økta presenterer Irmelin Kjelaas forskning og ulike teorier om flerspråklighet og andrespråkinnlæring. Irmelin er førsteamanuensis i norsk ved NTNU og har forsket på hvordan barn og unge lærer norsk som andrespråk. 

Målfrid Bleka og Gro Svolsbru ved NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, har bidratt med råd og faglige innspill i denne økta.

 

Oppgave:

Snakk sammen i grupper om de barna dere har erfaring med som er flerspråklige. Målet er at dere skal løfte frem hvem disse barna kan være i deres egen praksis.