Fagfilm: Flerspråklige barn – del 5: Kartlegging av språk

I den siste fagfilmen viser Irmelin Kjelaas hvordan vi må kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte. Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling? Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det?

Oppdrag: 

Mens dere ser filmen noterer dere tre momenter som dere tenker er viktige å diskutere videre på notatarket.

Diskuter etter filmen:

  • Hvordan kartlegger dere flerspråklige barns og elevers språkkompetanse på deres enhet?
  • Hvordan benytter dere informasjonen dere får fra kartleggingen i tilrettelegging for enkeltbarn og for språkmiljøet på enheten?
  • I hvilken grad fører kartleggingen til konkrete tiltak?
  • Finnes det noe felles rutiner på kommunenivå for kartlegging i overgangen fra barnehage til skole for flerspråklige barn?