Illustrasjon av elev det settes merkelapper på

Elever med stort læringspotensial

Elever med stort læringspotensial finnes i alle klasserom. Hvordan kan vi identifisere elever med stort læringspotensial, og hvordan kan vi gi dem noe å strekke seg etter i undervisningen?

I denne pakken undersøker vi hva som kjennetegner elever med stort læringspotensial og elever med ekstraordinært læringspotensial, og ser på verktøy som kan hjelpe oss til å identifisere disse elevene. Hvilke behov har disse elevene i lese- og skriveopplæringen og hvordan kan man planlegge og differensiere undervisningen for på best mulig måte møte disse behovene?

Sentralt i fagfornyelsen finner vi begrep som dybdelæring, skaperglede, engasjement, utforskertrang og kritisk tenkning. Elever med stort læringspotensial kjennetegnes kanskje først og fremst av sin evne til dyp, faglig forståelse, nysgjerrighet, kreativtet og evne til å stille kritiske spørsmål. Som det står i Overordnet del (2017) skal skolen ta hensyn til at "elevene er forskjellige og lærer i ulikt tempo og med ulik progresjon." Målet med pakken er å gi lærere redskaper til å lykkes med tilpasset opplæring som inkluderer elever med stort læringspotensial.  

Image
Gutt sietter på en gren høyt oppe i et tre og leser

(Illustrasjon fra introduksjonsfilmen)

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial?

  • Hvilke behov har elever med stort læringspotensial i lese- og skriveopplæringen?

  • Hvordan planlegge undervisning for særlig å ivareta elever med stort læringspotensial? 

  • Hvordan førvurdere for å tilpasse undervisningen?

  • Hvordan tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial?

  • Hvordan evaluere og vurdere i et differensiert klasserom?

 

Pakken er utviklet av: Trude Alfsvåg, Trine Mathiesen Gilje, Ella M. C. Idsøe, Anne Maren Meland og Margunn Mossige. 

Hvordan vurdere for planlegging?

Målet for økta er å utvikle forståelse for hva vurdering for planlegging er, og hvordan informasjon fra slike vurderinger kan brukes til å tilpasse undervisningen til elevenes faglige nivå.

60 min

Hvordan differensiere undervisningen?

Målet for økta er å utvikle forståelse for hvordan man kan tolke informasjon fra førvurderinger for å tilpasse undervisningen til elevens faglige nivå, og å differensiere på ulike måter for å ivareta elever med stort læringspotensial.

60 min