Diskuter: Språkarbeid

Oppsummering:

  • Sitt i grupper på tre til fem personer.
     
  • Bruk fem minutter til å skrive ei liste individuelt over hvilke språkaktiviteter som bør vektlegges det siste året i barnehagen.
     
  • Velg tre momenter fra lista som dere deler i gruppen. Diskuter hvorfor dere løfter frem akkurat disse aktivitetene.
     
  • Hvilke av disse aktivitetene kan videreføres i skolen? Diskuter i gruppen.

Lederen kan samle inn listene til senere utviklingsarbeid.