Film: Barns perspektiv på overgangen fra barnehage til skole

Overgangen mellom barnehage og skole kan oppleves som en stor omveltning for barn. Når skolen bygger på kjente arbeidsmåter og barnas egne erfaringer og kunnskaper om språk, lesing og skriving, vil dette være med på å skape trygghet og oversikt for dem. Det handler om å skape sammenheng og flyt og hindre brudd for hovedaktøren i overgangen, altså barnet.

I denne filmen møter dere fem- og seksåringers perspektiv på det å gå i barnehage og å begynne på skole.