Film: Kulturmøter – del 2

Denne filmen kan deles opp med et stopp og refleksjonsrunde etter 4:00.

Etter 4:00

  • Hvem opplever dere at tar mest ansvar for overgangen? Hvordan påvirkes ansvarsfordelingen av det styringsdokumentene sier om overgangen? 

Etter filmen:

  • I hvilken grad er dere enige i at historie og tradisjon preger dagens læringssyn i skole og barnehage?