En hånd som skriver med en penn

God skriveopplæring

Skriving er et redskap for kunnskapsutvikling, samtidig som skriving er et redskap for å synliggjøre kunnskap i de ulike fagene.

Målsettingen med denne kompetanseutviklingspakken er å bygge kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring. Utviklingen av elevenes skrivekompetanse er en kontinuerlig prosess som pågår gjennom hele skoleløpet. Det betyr at de eldste elevene, i likhet med de yngste, trenger eksplisitt skriveopplæring. Modellering, lesing av modelltekster, klare formål og tydelige rammer for elevenes skriveoppgaver, samt støtte og veiledning i elevenes skriveprosesser, er viktige komponenter i en slik skriveopplæring, og vil derfor bli behandlet i denne pakken.

I pakken blir også Sirkelen for undervisning og læring presentert. Denne modellen er særlig relevant i skriveundervisningen for minoritetsspråklige elever. 

Sentrale spørsmål

  • Hva kjennetegner god skriveopplæring på ungdomstrinnet?
  • Hvordan kan faglærere gi skriveopplæring på fagenes premisser?
  • Hvordan legge til rette for gode skriveprosesser?
  • Hvordan gi læringsfremmende respons på elevtekster?
  • Hvordan kan vi gi støtte til minoritetsspråklige elever med utgangspunkt i "Sirkelen for undervisning og læring"?
  • Hva kjennetegner gode skriveoppgaver?