Illustrasjon av Jonas 15 år

Unge med språkforstyrrelser

Det finnes ungdom med språkforstyrrelser (DLD) i de fleste klasserom. Hvordan forstå vanskene, og hva kan du som lærer gjøre for å oppdage og tilrettelegge for elever som har disse utfordringene?

I denne pakken får du lære mer om Developmental Language Disorder (DLD), og hva som kjennetegner elever som har en språkforstyrrelse. Vi ser og på hvordan du som lærer kan oppdage elever som har språklige utfordringer, og hvilke verktøy som kan tas i bruk for å avdekke disse vanskene. Vi undersøker videre hvordan det å ha en språkforstyrrelse kan påvirke unge mennesker med tanke på trivsel, sosialt liv og psykisk helse. Gjennom de tre siste øktene vil vi sette søkelys på tiltak og tilrettelegging. Hva kan skolen gjøre for at elever med språkforstyrrelser skal få den støtten de trenger for å utvikle seg gjennom ungdomsårene?

I to av øktene vil du bli kjent med Dan, som har delt av sine erfaringer med oss. Han forteller om hvordan det er å være ungdom med språkvansker i skolen, og hva som har gjort at han har klart seg så bra til tross for utfordringene sine.

Målet med pakken er at lærere skal få kunnskap og verktøy for å ivareta denne elevgruppen på best mulig måte.

Tidligere var det vanlig å bruke betegnelsen spesifikke språkvansker for å beskrive utfordringene til barn og unge som ikke utviklet språket som forventet. Denne termen benyttes i dag i liten grad i fagmiljøene, men noen steder i pakken vil du likevel finne den igjen. Det foretrukne begrepet er nå Developmental Language Disorder (DLD), eller det vi på norsk kan kalle utviklingsmessig språkforstyrrelse. DLD representerer en ny og utvidet forståelse av språkvansker.

  • Hva er språkforstyrrelser?

  • Hva kjennetegner språkforstyrrelser hos ungdom?

  • Hvordan ivareta det psykososiale miljøet for elever med språkforstyrrelser?

  • Hvordan kartlegge språkforstyrrelser hos elever?

  • Hvordan tilrettelegge for elever med språkforstyrrelser i undervisningen?