By Trond Egil Toft
07/04/2021

Den viktige tilgangen til språket

Å gi tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene til alle som jobber i barnehage og skole. Denne filmen fra Språkløyper løfter frem hvor viktig språk, lesing og skriving er – for hele livet.

Filmen er laget i forbindelse med Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016–2019.

Lesesenteret står bak filmen, i samarbeid med Skrivesenteret og Utdanningsdirektoratet, og i tett samarbeid med UiS NettOp og Screen Story.

En stor takk til skoler, barnehager og personer i Stavanger som har bidratt!