Illustrasjon av gutt som skriver

Lesing som grunnleggende ferdighet

Å lese er å forstå. Hva innebærer det egentlig å kunne lese med forståelse? Det handler om å finne informasjon i tekst, kombinere informasjonen med egne tanker og erfaringer, se sammenhenger og å vurdere teksters form og innhold.

I denne pakken vil du få kunnskap om hvordan læreren kan legge til rette for at elevene blir aktive, spørrende og strategiske i møte med tekst. Pakken er relevant for alle lærere uansett fag og trinn i barneskolen. 

Image
Modell

 

Sentrale spørsmål

  • Hva er leseforståelse?
  • Hva påvirker leseforståelsen?
  • Hvordan vurdere teksters kvaliteter og utfordringer?
  • Hva innebærer det å være en strategisk leser?
  • Hvilke faktorer hos leseren kan påvirke leseforståelsen?

 

Pakken er utviklet av: Marit Aasen, Inga Kjerstin Birkedal og Johanne Ur Sæbø, Lesesenteret.

Hva er leseforståelse

Målet med økta er å gi innsikt i hvordan leseforståelsen påvirkes av både teksten, leseren, aktiviteten og den konteksten lesingen inngår i.

60 min

Lesestrategier

Målet med denne økta er å vise hvordan ulike lesestrategier gir støtte til fire typer mentale tankeprosesser.

50 min

Eleven og faktorer som påvirker leseforståelsen

Målet med økta er å vise ulike faktorer som kan påvirke leseforståelsen hos leseren.

45 min

Resiprok leseundervisning

Resiprok leseundervisning - et eksempel på å kombinere flere lesestrategier når man leser en tekst.

45 min