Lærer med stor bok foran en gruppe elever

Stasjonsundervisning

Stasjonsundervisning er en mye brukt arbeidsmåte, spesielt i 1. og 2. klasse. Mange lærere har gode erfaringer med å bruke stasjonsundervisning fordi det gir rom for variasjon og kan skape engasjement. I denne pakken undersøker vi stasjonsundervisning som metode, ser på hvilke oppgavetyper som kan fungere i stasjonsundervisningen og hvordan planlegge stasjonsundervisning.

Målet med øktene er å hjelpe lærere til å utnytte de mulighetene arbeidsmåten gir, og på den måten legge til rette for en undervisning som gir elevene god bokstavkunnskap og gode lese- og skriveferdigheter. I tillegg gis det nyttige tips knyttet til den praktiske gjennomføringen av stasjonsundervisningen.

Sentrale spørsmål: 

  • Hva er stasjonsundervisning?
  • Hvorfor er stasjonsundervisning en god metode i begynneropplæringen?
  • Hvilke oppgavetyper kan fungere i stasjonsundervisningen?
  • Hvordan organisere og planlegge stasjonsundervisningen på en god måte?

 

Pakken er laget av: Kristin Sunde, ved Lesesenteret.