Seks elever dramatiserer noe

Drama som arbeidsmåte i klassen

Drama som arbeidsmåte i klasserommet kan gi elevene mulighet til å utforske en høytlesingsbok på flere måter, knytte det de leser til eget liv og leke med ulike roller og historien i boka.

Lek er etterlyst i klasserommet og her får du ideer til hvordan drama kan brukes til å fremme fantasi, kreativitet, forståelse og refleksjon over tekst og innhold. Dramaleken er styrt av lærer. Det betyr at læreren må ha tenkt gjennom hva som er målet med de ulike arbeidsmåtene. Det er også viktig å avklare rammene for dramaleken på forhånd med elevene. Hvordan du gjør dette får du også vite mer om i denne pakken.

Sentrale spørsmål

  • Hvordan kan dramafaglige arbeidsmåter bidra til økt leseforståelse?
  • Hva kan ivaretas gjennom dramafaglig arbeid som ikke kan ivaretas av andre arbeidsmåter?
  • Hvilken betydning kan det ha å tilrettelegge for at alle elevene får estetiske opplevelser som impuls for å gi sitt eget uttrykk?

 

Fagansvarlige for pakken er Jorunn Melberg, Universitetet i Stavanger og Inga Kjerstin Birkedal, Lesesenteret/UiS.

Om organisering og lærerrollen i drama

I denne økta får du se hvordan du kan bruke drama som arbeidsmåte i høytlesing av en bok. Du finner også informasjon om hva du som lærer bør ha tenkt gjennom i forkant av gjennomføringen av et arbeid hvor du bruker dramafaglige metoder.

60 min

Bruk av drama ved høytlesing

Vi følger prosessen videre i arbeidet med boka og får også tips til skriveoppgaver som kan brukes i forbindelse med lesingen. I økta får du også et innblikk i hvorfor vi skal bruke drama i undervisningen og arbeidsmåter og estetiske læreprosesser.

57 min